พูด ให้เขาไว้เนื้อเชื่อใจ ได้อย่างไร ! คลิกเลยการพูดก็เหมือดาบสองคม พูดดีก็มีคนชื่นชม พูดไม่ดีก็เหมือนฆ่าตัวเอง แล้วถ้าต้องพูดคุยกับคนหมู่มากล่ะ

จะทำอย่างไรให้เขา ฟังและเชื่อใจคุณ! วันนี้เรามีคำตอบ

1.มีกาลเทศะ

คือรู้จักเวลา รู้จักกับจังหวะ โอกาสหรืสถานที่ที่นั้นเสียก่อนว่าควรที่จะพูดคุย เจรจาสนทนาเพื่อการจูงใจใครหรือไม่

 

2.มีความเป็นพวกเดียวกัน

โดยปกติแล้วคนเราชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เป็นสังคมหรือครอบครัวมากกว่าที่จะอยู่ตัวคนเดียว  ผู้พูดต้องหาช่องทางหรือวิธีการที่จะเป็นพวกผู้ฟังให้ได้เสียก่อน เพื่อให้ผู้ฟังเกิดการยอมรับกับการเป็นพวกให้ได้นั่นเอง

 

3. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ

ผู้พูดจะต้องแสดงพลังแห่งความเชื่อมั่น มีน้ำเสียงสูงต่ำ ตลอดจนมีความรอบรู้และรู้รอบในเรื่องตนกำลังจะพูด เพื่อการจูงใจ ซึ่งการพูดที่ดีต้องมีตัวอย่างประกอบ จะน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

 

4. แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่พึ่งพาได้

เพราะคนส่วนใหญ่หากจะเชื่อถือใครแล้วนั้น คนๆ นั้นเขาจะต้องสามารถพึ่งพาได้ ให้คำแนะนำที่ดีกับเขาได้

 

5. มีความสามารถในการอ่านใจคู่สนทนา

ข้อนี้สำคัญ คุณจะรู้เลยว่า คนที่คุณคุยด้วยนั้นเขามีความรู้สึกอย่างไรในขณะที่คุณพูด และคุณควรจะทำอย่างไรต่อไป