เพราะ ความคิดติดลบ! ถึงไม่ประสบความสำเร็จซักทีอย่าบั่นทอนชีวิต ด้วยความคิดที่เป็นลบ..

คนเราทุกคนล้วนมีความมุ่งหวังในสิ่งที่ใฝ่ฝัน และต้องการประสบความสำเร็จสมหวังตามที่ปรารถนาแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะถูก ความคิดในทางลบ รวมไปถึง ข้ออ้าง ที่นำมาเป็นข้อแก้ตัวให้กับตนเอง บั่นทอนจิตใจ ทำให้ไม่สามารถก้าวไปถึงฝั่งฝันได้ ความคิดในทางลบ และข้ออ้างที่มักนำมาใช้คือ

  1. ความคิดในการลดค่าตัวเอง ยึดติดกับความมั่นคง คิดว่างานที่ทำอยู่มั่นคงดีแล้ว จึงไม่คิดขยับขยายอีก
  2. ความคิดที่ถูกปลูกฝังให้ทำตามความเห็นความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครองมากเกินไป จนทำให้ไม่เป็นตัวของตัวเอง
  3. ความคิดในการนำเรื่องอายุมาเป็นข้ออ้าง ชอบคิดว่าคงทำได้ไม่ดีเพราะอายุมากหรือน้อยเกินไป
  4. ความคิดในการนำเรื่องสติปัญญามาเป็นข้ออ้าง คิดว่าตนเองไม่ฉลาด จนทำให้ขาดความเชื่อมั่น ประเมินความสามารถของตนเองต่ำไป ไม่กล้าที่จะทำในสิ่งที่สลับซับซ้อน
  5. ความคิดในการนำเรื่องสุขภาพมาเป็นข้ออ้าง คิดว่าสุขภาพของตนเองไม่ดี จึงไม่กล้าลงมือทำอะไร ปล่อยชีวิตให้ผ่านไปวันๆ อย่างไร้ประโยชน์
  6. ความคิดในการนำเรื่องโชควาสนามาเป็นข้ออ้าง มักจะโทษว่าตนไม่มีโชคจึงทำอะไรไม่สำเร็จ ทั้งๆ ที่สามารถเอาชนะสิ่งต่างๆได้ ด้วยสมองและความเพียรของตนเอง
  7. ความคิดในการนำเรื่องเวลามาเป็นข้ออ้าง อ้างว่าไม่มีเวลา อ้างว่างานยุ่ง แท้จริงแล้วเป็นเพราะไม่ได้จัดระเบียบการทำงานของตนเอง

ความคิดเชิงลบไม่สามารถทำให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ ฉะนั้นแล้วเปลี่ยนความคิดซะ เพราะคุณสามารถกำหนดมัน และคุณเท่านั้นที่สามารถตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตนเองได้!

 

ที่มา : หนังสือขอให้ร่ำรวยความสุข โดย เบญญาวัธน์