เพราะความสุข.. คือสิ่งที่คุณสร้างขึ้นเองความสุขไม่มีขาย ...อยากได้ต้องสร้างเอง

ชีวิตของคนเรากว่าจะเกิดมาได้นั้นแสนยาก ดังคำสอนของ พระพุทธเจ้า ที่ว่า “การเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง เทียบว่ายากกว่าเต่าในมหาสมุทรจะโผล่ศีรษะตรงห่วงอันเดียวที่ลอยเคว้งอยู่ในมหาสมุทร”  ดังนั้น เมื่อมีชีวิตอยู่ในโลกที่สับสนวุ่นวายแล้วก็จะต้องมีความสุขให้ได้ แม้ความสุขเป็นสิ่งที่หาได้ยาก แต่ก็สามารถสร้างได้ด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้

  1. พยายามทำสิ่งที่ต้องการให้สำเร็จ โดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆ
  2. คิดจะเป็นผู้ใหญ่ให้เสมอ ตามกำลังที่ตนเองสามารถทำได้
  3. คิดที่จะช่วยเหลือตนเองตลอดเวลา ไม่เรียกร้องความสนใจ หรือคาดหวังจากใคร แม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยก็ตาม
  4. ฝึกสมาธิตลอดเวลา เพื่อให้จิตใจไม่แกว่งหรือว้าวุ่น ให้มีสติรับรู้ตนเองอยู่เสมอ
  5. มองให้เห็นถึงสิ่งที่เข้ามากระทบตามสภาพความเป็นจริง ต้องไม่จินตนาการไปในทางที่ร้าย และวิตกกังวลจนเกินเหตุ คิดเสมอว่า อะไรจะเกิด.. ก็ต้องเกิด
  6. ออกกำลังกายเป็นประจำ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที เพราะร่างกายที่ป่วยไข้จะเปราะบางเหมือนไข่ หากมีสิ่งใดมากระทบก็จะแตกได้ง่าย

ฉะนั้น อย่ามัวหวังพึ่งหรือคาดหวังจากคนอื่น จงคิดเสมอว่า ตัวของเราเองนั้นจะต้องสร้างความสุขด้วยร่างกายและจิตใจที่แข็งแกร่งให้ได้ด้วยตัวเอง!

 

ที่มา : หนังสือขอให้ร่ำรวยความสุข โดย เบญญาวัธน์