ไม่อยากหวั่นไหว เพราะคำนินทา! ทำแบบนี้สิ ช่วยได้เมื่อคนเราถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือนินทาว่าร้าย

คนที่ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองก็มักจะหวั่นไหวในคำนินนานั้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะรบกวนจิตใจ ทำให้เป้นทุกข์ ไม่มีความสุข สิ่งต่างๆเหล่านี้จะรบกวนจิตใจ ทำให้เป็นทุกข์ ไม่มีความสุข มีแต่ความวิตกกังวล และยิ่งจะทำให้ขาดความเชื่อมั่น รวมขุ่นข้องหมองใจตลอดเวลา

 

อย่าปล่อยใจให้เรื่องไร้สาระเหล่านี้เข้ามารบกวนความสุขในชีวิต จงวางเฉย ไม่ใส่ใจกับคำฉินนินทาเหล่านั้น และความคิดหาวิธีแก้ไข ลองทำแบบนี้ดู

  1. คิดทำใจให้มั่นคง มีความปรารถนาดีและมีความมั่นใจตนเอง กล้าทำในสิ่งที่ตนเองคิดว่าถูกต้องต่อไป แม้จะมีอุปสรรคก็ตาม
  2. คิดหาผลประโยชน์จากคำนินทานั้นในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงตนเอง
  3. คิดสงสารผู้ที่ชอบนินทาว่าเป็นคนที่มีปมด้อย จะต้องได้รับการเห็นใจจากผู้อื่น
  4. คิดเสียว่าการนินทาเป็นเรื่องธรรมดาของโลกที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน เพราะการนินทานั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ ดั่งมธุรสวาจาจาก พระไตรปิฎก ที่ว่า

 

คนนั่งนิ่งก็ถูกนินทา

คนพูดมากก้ถูกนินทา

คนพูดไม่มากไม่น้อยก้ถูกนินทา

คนไม่ถูกนินทา ไม่มีในโลก

ดังนั้น จงยอมรับคำติฉินนินทาอย่างเต็มใจและแก้ไขไปตามเหตุตามควรที่เหมาะสมต่อไป เพราะไม่มีใครในโลกนี้ไม่ถูกนินทาหรอก จริงไหม?

ที่มา : หนังสือขอให้ร่ำรวยความสุข โดย เบญญาวัธน์