ทำไม? ใครๆ ถึงเรียนรู้ได้เร็วกว่าคุณ!การเรียนรู้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล บางคนเรียนรู้ได้ไวนำไปใช้ได้เร็ว แต่กับบางคนเรียนรู้ได้ช้า ถึงขั้นว่าไม่เข้าสมองกันเลยทีเดียว แล้วอยากรู้ไหมล่ะว่า ทำไมคนอื่นถึงเรียนรู้เร็วกว่า ทั้งที่มีทุกอย่างเหมือนๆ กัน

1. เปลี่ยนความคิดจาก แง่ลบ ให้เป็น แง่บวก

  • สร้างเป้าหมายในการทำงาน: คุณต้องทำสิ่งต่าง ๆ อย่างมีเป้าหมาย กระตุ้นให้ตนเองอยากฉลาดแบบนักคิดระดับโลก เช่น ก่อนจะอ่านหนังสือก็ต้องรู้ก่อนว่า เรากำลังจะอ่านอะไร อ่านไปเพื่ออะไร เพราะการไม่หาความรู้เพิ่มเติมเลยคุณจะมองไม่เห็นช่องทาง เป็นต้น
  • ทำลายความคิดที่ทำให้เราคิดในทางลบ เราต้องนำความคิดนั้นออกไปให้ได้ เช่น เชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้ ความจำไม่ดี เมื่อเราเห็นคนอื่นทำไม่ได้เราจึงคิดว่าเราทำไม่ได้ เป็นต้น
  • ใส่ความคิด Positive ลงไปแทนที่ Negative แล้วตัดความคิดมันทิ้งไปอย่าให้กลับมาบ่อยๆ เช่น เราทำได้ , มันไม่ยากเกิดความพยายาม , ปัญหามีทางออกและทางแก้ไขเสมอ ฉันจะไม่ถือสา เป็นต้น

2. ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ

จะทำให้คนเราจะเรียนรู้ได้เร็วอาจกล่าวได้ว่า การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ ช่วยยับยั้งความคิด Negative ได้ชั่วคราว เมื่ออยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายทั้งกายและใจ ดังนั้น การสวดมนต์ ฝึกโยคะ ฝึกสมาธิ หรือ ออกกำลังกาย ทำให้เรารู้จักผ่อนคลายจิตใจบ้างได้เป็นอย่างดี

3. สังเกตตัวเอง

ว่าพยายามเรียนรู้พัฒนาตนจากสื่อใดได้ดี เป็นพิเศษ เช่น บางคนพบว่าตนเองเรียนรู้ได้เร็วจากการอ่าน ,การพูดคุยกับผู้อื่น, การคำนวณ,การแสดงออกทางดนตรี และศิลปะ , การเข้าใจผู้อื่น, การใช้ทักษทางภาษา, การขาย ฯลฯ เป็นต้น

ดังนั้น ถ้าเราต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้ดีขึ้น จำเป็นต้องสำรวจตัวเองว่า
มองหาสิ่งที่เราสนใจ จะทำให้เกิดการเรียนรู้ ด้วยวิธีแบบใดก็ได้ ที่ทำให้เราเรียนรู้ได้เร็ว ก่อนที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ต่อไป?
สังเกตุสมาธิสูงสุดของเราอยู่ในช่วงเวลาใด ตัวเรามีคามกระตือรือร้นสูงสุดเมื่อได้ทำกิจกรรมใด?

4. ตั้งคำถามพยายามสร้างจุดเชื่อมโยงระหว่างสมองกับข้อมูล

จะช่วยให้ประสิทธิภาพสมองของเราสามารถเก็บข้อมูลและดึงข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว ควรเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะทำให้สมองมีการพัฒนาต่อเนื่อง

5. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

จะทำให้เรากระตือรือร้น สดชื่น อารมณ์แจ่มใส เมื่อสมองมีการตื่นตัวดียิ่งขึ้น ทำให้สมองทั้ง 3 ส่วน คือ ส่วนซ้าย ส่วนขวา และสมองส่วนกลาง ของเราจากการออกกำลังกายนานติดต่อกัน 12 - 20 นาที ส่งผลให้ ข้อมูลในสมองทำการแลกเปลี่ยนได้ จัดเก็บลำดับข้อมูลที่สะสมในแต่ละวันอย่างสะดวก สมองเราใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. สมองในส่วนความจำ จะทำงานได้ดีในเวลาที่ต่างกัน ดังนี้

  • ความจำระยะสั้น >>> ช่วงเช้า
  • ความจำระยะระยะยาว >>> ช่วงบ่าย
  • จำเกี่ยวกับตัวเลข >>> ก่อนนอน

ที่มา : tp