แนวคิดดีๆ.. จากคนที่ถูกมองว่าเป็นคนบ้า 

 

 

"ไม่ว่าอะไรที่คุณกำลังจำทำ แค่ทำตามหัวใจของคุณเอง เพราะคุณเลี่ยงในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้หรอก"

"อย่าตัดสินผู้อื่น เพราะคุณจะเป็นอิสระไม่ได้"

คนที่ถูกมองว่าเป็นคนบ้า แต่กลับมีความคิด มีอิสระทางความคิดและการกระทำ

แล้วใครจะล่ะ? ที่มี ความสุข มากกว่ากัน

 

ที่มา : www.youtube.com/watch?v=DzOthykegTM