สร้างแรงบันดาลใจ ด้วย 5 เทคนิค ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนอื่น อยากประสบความสำเร็จต้องอ่าน!วันนี้เรามาสร้างแรงบันดาลใจด้วย 5 เทคนิคง่ายๆ ที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนอื่น

  1. ทำอะไร เป้าหมายต้องชัดเจน

การตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญมาก ที่จะนำทางเราไปสู่ความสำเร็จ เป้าหมายจะท้าทายให้เราลุกขึ้นมา และรู้ว่าควรทำอะไร ทำเพื่ออะไร ทำแล้วได้อะไร ...

  1. รู้ข้อดี กระตุ้นแรงจูงใจ

เมื่อรู้แล้วว่าอยากทำอะไร ก็ลงมือค้นหาข้อมูลอย่างจริงจัง มองหาข้อดีขอสิ่งนั้น เพื่อกระตุ้นความอยากทำ ขจัดความลังเลออกไป ทำให้เราสามารถเริ่มต้นและสำเร็จได้เร็วขึ้น

  1. อ่านมากรู้มาก

การอ่าน จะทำให้คุณเข้าใจสิ่งที่คุณอยากทำได้อย่างชัดเจนขึ้น สามารถมองเห็นแนวทาง มุมมองความคิดเห็นดีๆ จากการอ่าน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความคิด เกิดแรงบันดาลใจ และสามารถนำแนวคิดนำไปปฏิบัติจริงได้ด้วย

  1. พบปะชำนาญ

การรับรู้เรื่องราว ได้พูดคุยกับผู้ที่มีประสบการณ์ ความชำนาญหรือผู้ที่ประสบความสำเร็จนั้น คุณจะได้แรงบันดาลใจ แนวคิด มุมมองในการคิดอย่างชาญฉลาด โดยการเรียนรู้จากปัญหา ความพยายาม ความตั้งใจ ว่าทำอย่างไรกว่าจะประสบความสำเร็จได้ เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความเชื่อมั่นว่า เมื่อเขาทำได้ เราก็ทำได้

  1. เปิดใจให้กว้าง

การติดอยู่กับกรอบความคิดเดิมๆ ไม่ใช่เรื่องที่ดี ควรเปิดใจให้กว้างเพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ออกไปสำรวจหรือพบปะกับผู้คนใหม่ๆ ไปยังสถานที่ที่ไม่เคยไป เพื่อเป็นไอเดียใหม่ๆ มาพัฒนาศักยภาพของเราเอง