ควรเริ่มต้นธุรกิจของตนเองอย่างไร ให้สำเร็จเร็วที่สุด



ส่วนใหญ่เมื่อคนเริ่มต้นทำธุรกิจมักจะล้มเหลวแบบไม่เป็นท่า
และไม่คิดที่จะกลับไปทำธุรกิจอีกเลย
นี่คือประสบการณ์ที่เพิร์ลได้เรียนรู้มาจากธุรกิจเครือข่าย
แต่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในทุกธุรกิจที่คุณกำลังจะทำ
คิดใหญ่ๆ ทำการบ้านเยอะๆ แต่ให้เริ่มต้นเล็กๆ
เป็นอย่างไร ไปฟังกัน