เงินกับเวลาสิ่งไหนที่เราควรให้ความสำคัญมากกว่ากัน?นักวิจัยเขาสำรวจชาวอเมริกัน 4,000 กว่าคน โดยสุ่มเฉลี่ยกลุ่มสำรวจให้แตกต่างกันทั้งช่วงอายุ รายได้ อาชีพ และสถานะโสด ไม่โสด พวกเขาพบว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่จะให้ค่ากับ ‘เงิน’ มากกว่า ‘เวลา’ โดยมีคนจำนวน 64% ที่เลือกเงิน

แต่เมื่อถามต่อไปว่าแล้ว ตอนนี้พึงพอใจกับชีวิตของตนเองหรือยัง ปรากฏว่า คนที่เลือก ‘เวลา’ นั้นมักจะมีความสุขโดยเฉลี่ยมากกว่าคนที่เลือก ‘เงิน’  

อย่างไรก็ตาม นี่อาจเป็นเพราะว่าคนที่เลือกเวลานั้นมีเงินมากพออยู่แล้วก็ได้ จึงเลือกเวลา เมื่อมีเงินมากพอจึงทำให้พวกเขามีความสุขมากกว่า นักวิจัยเลยทำสถิติเพิ่มเติมโดยการให้กลุ่มตัวอย่างรายงานทั้งรายได้ และจำนวนชั่วโมงที่ต้องทำงานต่อสัปดาห์ด้วย (เพื่อจะได้เอาเหตุผลที่ว่ามีเงินอยู่แล้วออกไป)

แล้วนักวิจัยก็พบว่าถึงแม้จะกำหนดให้เงินและจำนวนชั่วโมงที่ทำงานคงที่ คนที่เลือก ‘เวลา’ ก็ยังมีความสุขมากกว่าคนที่เลือก ‘เงิน’ อยู่ นั่นแปลว่า ถ้าเราสัมภาษณ์คนสองคนที่อาชีพคล้ายกัน มีเงินเท่ากันแทบทุกอย่าง คนที่เลือก ‘เวลา’ จะมีความสุขมากกว่าคนที่เลือก ‘เงิน’

พวกเขาไม่ได้จะบอกว่าเวลาทำให้เรามีความสุขมากกว่าเงินหรอกนะ แต่พวกเขาแค่บอกว่า เมื่อเราให้เลือกความสำคัญกับอะไร (เงินหรือเวลา) เรา ‘น่าจะ’ มีความสุขแตกต่างกันไปตามสิ่งที่เลือกเท่านั้นเอง

นั่นแปลว่า เมื่อเราให้ความสำคัญกับเวลา เราน่าจะมีความสุขมากกว่าให้ความสำคัญกับเงิน แต่ไม่ได้แปลว่าถ้าเรามีเวลามากจะมีความสุขมากกว่ามีเงินมาก (เพราะถ้าเรามีเวลามากแต่เราไม่ให้ความสำคัญกับเวลา ก็อาจไม่มีความสุขอยู่ดี)

ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น ทำไมคนที่ให้ความสำคัญกับเวลาจึงมักมีความสุขมากกว่าคนที่ให้ความสำคัญกับเงินล่ะ

สมมติฐานหนึ่งก็คือ คนที่ให้ความสำคัญกับเวลา กับเงินนั้นมีแนวคิดต่อ ‘ทรัพยากร’ ที่ได้รับแตกต่างกัน คนที่เลือกเงินมักจะรู้สึกแย่ว่ามีเงินไม่พอใช้เสียที แต่คนที่เลือกเวลานั้นมักจะโฟกัสความสนใจไปที่ว่า “เราจะใช้เวลาอย่างไร” มากกว่า

สิ่งที่น่าสนใจต่อมาก็คือ เมื่อนักวิจัยทำการสำรวจอีกปีหนึ่งต่อมา พวกเขาพบว่า คนที่ “เปลี่ยนใจมาให้ค่ากับเวลา” นั้นก็มีความสุขเพิ่มขึ้น มากกว่าคนที่ยังให้ความสำคัญกับเงินอยู่ด้วย

นั่นแปลว่าถ้าเราให้ความสำคัญกับเงินมาโดยตลอด ก็อาจจะยังมีหวังที่จะมีความสุขขึ้นได้ หากเราเปลี่ยนมาให้ค่ากับเวลามากขึ้นบ้างนั่นเอง

ปล. ทำให้นึกถึงงานวิจัยอีกอันนะ ที่บอกว่า ถ้าเราย้ายที่ทำงานมาใกล้บ้าน (ย้ายงาน) หรือย้ายบ้านไปให้ใกล้ที่ทำงาน ทำให้ใช้เวลาบนท้องถนนลดลง เราจะมีความสุขโดยรวมมากขึ้น น่าจะคล้ายๆ กัน

ที่มา : The matter