บทเรียนชีวิตจากคน... รุ่นเก่า ที่คนรุ่นใหม่อย่างเรา ควรเอาเป็นแบบอย่างในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้า คนให้ความสำคัญกับแหล่งข้อมูลใหม่ๆ ที่ไฮเทค หรือการรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษารุ่นใหม่ๆ เพราะเชื่อว่ามีความรู้กว้างไกล ไม่ล้าสมัย แต่ในอีกมุมหนึ่งผู้สูงอายุ ที่ถูกมองว่าความคิดเก่าๆ ไม่ทันสมัยเอาซะเลย ไม่ทันยุคการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แต่ลืมนึกไปว่าพวกท่านได้ผ่านประสบการณ์ชีวิตมายาวกว่าพวกเรา ซึ่งเราไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน วันนี้เราจึงมีแนวคิดดีๆ ของคนรุ่นเก่าๆ มาเล่าสู่กันฟังค่ะ จะได้นำไปปรับใช้ให้เข้ากับยุคปัจจุบันของเรา

Dr. Karl Pillemer ซึ่งได้ไปสัมภาษณ์ชาวอเมริกันที่อายุเกิน 70 ปีขึ้นไปมากกว่า 1,200 คน “จากประสบการณ์ชั่วชีวิตคุณ อะไรคือบทเรียนสำคัญที่สุดที่อยากจะฝากไว้ให้ลูกหลาน” รวบรวม แล้วเขียนหนังสือ 30 Lessons for Living และบทเรียนสำคัญ 10 ข้อ ที่เราสามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้ง่ายๆ


1. เลือกอาชีพจากความต้องการภายในมากกว่าผลตอบแทนด้านการเงิน ความผิดพลาดสำคัญในการเลือกอาชีพของเขา คือ เลือกอาชีพจากผลตอบแทนมากกว่าเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบ หรือคุณค่าของอาชีพนั้น

2. ปฏิบัติต่อร่างกายเหมือนกับต้องใช้งานไปอีกร้อยปี ลดและเลิกพฤติกรรมที่ทำร้ายร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่ กินอาหารที่ไม่ดี หรือไม่ออกกำลังกาย พฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เราเสียชีวิตในฉับพลัน แต่ทำให้เราเกิดความทรมานเมื่ออายุมากขึ้น

3. ตอบรับโอกาสที่เข้ามา เมื่อมีโอกาสหรือความท้าทายเข้ามา อย่าปฏิเสธ เพราะเราเองมักจะมาเสียใจหรือเสียดายภายหลัง

4. เลือกคู่ด้วยความระมัดระวัง ไม่รีบร้อนตัดสินใจ ใช้เวลาในการดูและทำความรู้จักคนที่เราจะอยู่ด้วย จนกว่าจะรู้จักอีกฝ่ายหนึ่งอย่างถ่องแท้

5. ท่องเที่ยวให้มาก คนสูงวัยมักจะมองย้อนกลับมายังโอกาสต่างๆ ที่ได้ท่องเที่ยว เดินทาง ซึ่งเป็นเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ และมีคุณค่าของชีวิต

6. พูดในสิ่งที่อยากจะพูดเดี๋ยวนี้ เราจะเสียใจและเสียดาย ว่าไม่ได้พูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดกับหลายๆ คน เมื่อหมดโอกาสแล้ว.. ดังนั้น เมื่อเรามีโอกาสแสดงความรู้สึกที่แท้จริงต่อผู้อื่นได้ ก็ควรทำ เพราะก็เราทำได้ก็ต่อเมื่อเขายังมีชีวิตอยู่เท่านั้น

7. เวลามีค่า อย่ามัวแต่ปล่อยให้เวลาผ่านไป ให้รีบทำในสิ่งที่สำคัญและมีค่ากับตัวเรา เพราะยิ่งเราอายุมากขึ้นเท่าไหร่ จะพบว่าเวลายิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วขึ้นเท่านั้น

8. ความสุขเราเลือกเอง อย่าให้ความสุขของเราถูกกำหนดด้วยเงื่อนไข หรือถูกกำหนดด้วยคนอื่น ดังนั้น เราจงรับผิดชอบต่อความสุขของตัวเราเองตลอดชีวิต

9. กังวล.. เสียเวลา มัวแต่คิดถึงเรื่องต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น ดังนั้น ให้หยุดกังวล หรือไม่ก็พยายามลดความกังวลลงบ้าง

10. อย่าคิดใหญ่ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม ค่อยๆ ซึมซับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่เป็นสิ่งดีๆในชีวิตเรา และมีความสุข สนุกกับสิ่งเหล่านั้นขอบคุณบทความจาก http://www.wiseknow.com/blog/