เครียดอยู่ใช่ไหม? ดนตรี ช่วยคุณได้ความเครียดเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่ละคนจะมีวิธีจัดการที่แตกต่างกันออกไป วันนี้เราจะมาเผยผลวิจัยหนึ่งที่บอกว่า “การฟังดนตรี” ขณะทำงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ แถมยังลดความเครียดได้อีกต่างหาก เพราะฉะนั้น หากคุณกำลังเบื่อ กำลังเครียด ที่ต้องทำงานซ้ำๆ นั่งเช็คอีเมล์ไปวันๆ การลองเพิ่มเสียงดนตรีเข้าไป ก็อาจจะช่วยให้คุณทำงานได้ดีและรวดเร็วขึ้น

ลองกันเลย...

 

ฟังดนตรีที่มีเสียงธรรมชาติ

นักวิจัยจาก Rensselaer Polytechnic Institute ค้นพบว่า การเพิ่มเสียงธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน จะช่วยให้คุณมีอารมณ์ที่ดีและมีสมาธิมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้กระบวนการทางความคิดทำงานได้ดีขึ้น มีสมาธิมากขึ้น และมีความพึงพอใจในการทำงานมากขึ้นด้วย ซึ่งเสียงที่นักวิจัยใช้ในการวิจัยคือเสียงน้ำจากลำธาร โดยผลก็คือเสียงน้ำจากลำธารนี้ไม่ได้ทำให้กลุ่มตัวอย่างเสียสมาธิแต่อย่างใด

 

ฟังเพลงที่ชื่นชอบ

การฟังดนตรีที่คุณชื่นชอบสามารถทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้ Teresa Lesiuk ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านดนตรีบำบัด จากมหาวิทยาลัย Miami พบว่า การมีความชอบส่วนตัวเกี่ยวกับดนตรีเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะคนที่มีทักษะในสาขาอาชีพของตน โดยกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้คือ บุคคลที่มักฟังเพลงที่ชื่นชอบในขณะทำงาน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คืองานจะสำเร็จเร็วขึ้น อีกทั้งยังมีไอเดียในการทำงานที่ดีกว่ากลุ่มคนที่ไม่ฟังอีกด้วย เนื่องจากเพลงที่ชอบสามารถทำให้คนอารมณ์ดีขึ้นได้นั่นเอง

 

ฟังดนตรีที่ไม่มีเนื้อร้อง

งานวิจัยจาก Cambridge Sound Management พบว่า คำร้องคือสิ่งที่ทำให้เราเสียสมาธิเนื่องจากเรามักจะให้ความสนใจกับคำร้องมากกว่างานที่เรากำลังทำอยู่ เหมือนกับเวลาที่คุณได้ยินคนพูดนั่นแหละ คุณมักจะหยุดการทำงานและหันไปฟังว่าเขาพูดว่าอะไร งานวิจัยของ Cambridge ในปี 2551 ชี้ว่า 48% ของคนทำงาน จะถูกทำลายสมาธิได้โดยง่ายจากคำพูด หรือการฟังคนอื่นคุยกัน คุณมักจะไม่มีสมาธิเท่าที่ควรหากคุณฟังเพลงที่มีเนื้อร้องควบคู่ไปด้วย เพราะสมาธิของคุณมักจะไปอยู่กับเนื้อร้องมากกว่า

ดังนั้น หากคุณต้องการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การฟังเพลงที่ไม่มีเนื้อร้องอาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

 

ฟังเพลงที่มีจังหวะเหมาะกับคุณ

จังหวะของเพลงสามารถเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีได้เลยทีเดียว งานวิจัยหนึ่งของนักวิจัยชาวแคนาดาระบุว่า กลุ่มตัวอย่างที่ฟังเพลงที่มีจังหวะเร็วในขณะที่ทำแบบทดสอบวัด IQ จะทำแบบทดสอบออกมาได้ดีกว่า ถ้างานของคุณต้องการความกระตือรือร้น ลองฟังเพลงที่มีจังหวะเร็วๆ เช่น ดนตรีบาโรก ก็เป็นตัวเลือกที่ดี ถ้าต้องการในงานสำเร็จอย่างรวดเร็ว

 

ฟังเพลงที่มีระดับความดังที่พอดี

ระดับความดังของเพลงก็มีผลต่อการทำงานเช่นกัน งานวิจัยจากทั้งสามมหาวิทยาลัย University of Illinois , University of British Columbia และ University of Virginia ได้ข้อสรุปที่ตรงกันว่า เสียงที่พอเหมาะพอดี จะช่วยให้คนทำงานมีความคิดที่สร้างสรรค์มากขึ้น ทั้งเสียงดังหรือเสียงปกติต่างมีผลทำให้ความคิดของคุณเปิดกว้างขึ้น แต่ถ้าเสียงดังเกินไปก็อาจทำให้สมองทำงานได้แย่ลงได้ด้วย

 

Source: Business Insider , sumrej