ทำยังไงให้สินค้าของคุณ “ถูกบอกต่อ” แบบ “ปากต่อปาก”การโฆษณาหรือโปรโมทสินค้าส่วนมากจะทำผ่านสื่อ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือแม้กระทั่งบนโลกออนไลน์ แต่.. มีวิธีหนึ่งที่ทำได้ง่าย และน่าเชื่อถือ นั่นก็คือ การตลาดแบบปากต่อปาก แล้วจะทำยังไงให้สินค้าของคุณ.. ถูกบอกต่อ

มาดูสิ่งที่คุณต้องทำกันเลยค่ะ..

ใคร? จะเป็นผู้บอกต่อ

          สมาชิก หรือตัวแทนนั่นเอง ให้เขาสามารถบอกข้อมูลให้กับผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ด้วยการสร้างสัมพันธ์กับผู้บอกต่อภายนอก เน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างมิตรภาพ มากกว่าเน้นการขายแบโต้งๆ การเอาชนะใจผู้บริโภคได้ แสดงว่าคุณสามารถทำให้เขาสนใจสินค้าได้ รวมถึงการทดลองใช้สินค้าและบริการเพื่อจะได้แนะนำให้คนรู้จักลองใช้งาน ซึ่งอาจกลายเป็นผู้บอกต่อภายนอกในวันข้างหน้าก็ได้

จะบอกต่อ.. เรื่องอะไร?

            อันนี้สำคัญ คุณอยากให้ผู้บริโภครับรู้ รู้จักสินค้าของคุณอย่างไร อาทิ คุณภาพ ลักษณะเฉพาะต่างๆ ของสินค้า การส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นต่างๆ ซึ่งต้องเป็นในทางบวก จะได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าด้วย แต่.. เรื่องนั้นต้องน่าสนใจจริงๆ เข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย เช่น สินค้าคุณภาพดีมาก แต่คนไม่สนใจ ไม่รู้จักและไม่อยากเผยแพร่ต่อ อาจมีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ไม๊? เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ ลองดูค่ะ!

แล้วจะบอกต่อ.. ยังไงดี?

            ง่ายๆ เลย คือเลือกช่องทางการสื่อสารเพื่อให้การบอกต่อเป็นไปอย่างตรงจุด ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อความสะดวกสบายของผู้บริโภค เช่น แจกสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านโซเชียลมีเดีย อย่าง Facebook Twitter หรือให้ข้อมูลสินค้าผ่านเว็บไซต์เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งสามารถ Share ข้อมูลได้ง่ายๆ เป็นการบอกต่อที่ดีอีกทางหนึ่ง

มีส่วนร่วม.. ในการบอกต่อ

            คนที่ตัวเจ้าของสินค้า สิ่งสำคัญคือการมีส่วนร่วมกับตัวแทน หรือสมาชิกของคุณ เช่นการสนทนากับพวกเขา เพื่อตอบข้อสงสัย และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ให้เขารู้สึกว่าคุณอยู่ข้างๆ และใส่ใจพวกเขาเสมอ ทำให้พวกเขามีความมั่นใจ เชื่อมั่นในสินค้าของคุณเพิ่มมากขึ้นด้วย และท้ายที่สุดความประทับใจจะกลายเป็นการบอกต่อที่ดีที่สุดสำหรับคุณนั่นเอง

การบอกต่อ.. ก็ต้องประเมินผล

          ทำไมต้องประเมินผลด้วย ในเมื่อสินค้าถูกบอกต่อละมีคนรู้จักเพิ่มขึ้นแล้ว เพราะการประเมินผลนั้น คุณจะได้รู้ความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับสินค้า สามารถนำมาปรับปรุงแก้ไข ให้ตรงใจผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น

 

การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้า ไม่ใช่แค่คุณภาพ หรือบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามเท่านั้น

แต่รวมไปถึงการเอาใจใส่ต่อผู้บริโภคด้วย.. จะทำให้สินค้าถูกบอกต่อได้ไม่ยากเลยซักนิด